Keskiviikko
11.12.2019
 
Etusivu  Haku  Oma Jatkumo  Jätä ilmoitus  Sopimusasiakkaat  Info    Oman yrityksesi avaimet...
Jatkumo - käyttöehdot


Jatkumo.fi -palveluiden yleiset käyttöehdot

1. Yleistä 1.1 Jatkumo Media (myöhemmin "Palvelun tuottaja") määrittelee tässä sopimuksessa tarjoamansa verkkopalvelun "Yritysvälitys ja yrityskauppa -alan yrityspörssi Jatkumo" (myöhemmin "Palvelu" tai "Jatkumo.fi") käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset. Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä jatkamalla palvelun käyttämistä. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka käyttää Jatkumo.fi -verkkopalvelua sisäänkirjautumattomana käyttäjänä tai rekisteröityneenä käyttäjänä.
1.2 Palvelun tuottajan yhteystiedot: Jatkumo Media, PL 4, 33211 TAMPERE. Y-tunnus 2133807-8.
1.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tuottajalle ja/tai kolmansille osapuolille. 
2. Rekisteröityminen ja käyttöoikeus 2.1 Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Käyttäjä voi lukea ilmoituksia ilman rekisteröitymistä. Ilmoitusten jättäminen ja lisäpalveluiden (ilmoitusvahti jne.) käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.
2.2 Rekisteröityminen on maksutonta.
2.3 Rekisteröityä voi vain olemassa oleva luonnollinen henkilö.
2.4 Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröitymisen.
2.5 Käyttäjä on vastuussa kaikesta palvelun käytöstä
henkilökohtaisesti. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käytön tulee olla tämän sopimuksen ehtojen mukaista.
2.6 Palvelun tuottaja voi halutessaan asettaa käyttäjän selaimelle lähetettävän "cookien" palvelun käytön ehdoksi.
2.7 Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.
3. Henkilötiedot ja niiden käyttö 3.1 Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Palvelun tuottaja ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille poislukien vastaukset ilmoittajille. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.jatkumo.fi/rekisteriseloste.php. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu%#64;jatkumo.fi. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden tallettaa käyttäjästä muita tietoja.
3.2 Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.
3.3 Käyttäjällä on Palveluiden kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja muuttaa niitä.
4. Verkkopalvelun maksullisuus Ilmoitusten lukeminen ja niihin vastaaminen on maksutonta. Ilmoittaakseen palvelussa Käyttäjän on suoritettava ilmoituksestaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen ilmoitusmaksu. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin.
5. Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet 5.1 Käyttäjä lupautuu käyttämään Palveluita lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä lupaa olla käyttämättä (lähettämättä ja välittämättä) Palveluissa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olla yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista aktiviteettia.
5.2 Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa yksin Käyttäjä itse. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa sopimusehtojen noudattamisesta.
5.3 Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hänen Palveluun (Jatkumo.fi) jättämänsä myydään-, ostetaan-, tms. ilmoitukset ovat hyvän tavan mukaisia ja että hänellä on oikeus ko. toimintaan.
5.4 Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että rekisteröityessään hänen antamansa yhteystiedot, kuten esim. sähköpostiosoite, ovat oikeat, jotta vastaukset käyttäjän ilmoituksiin sekä muut käyttäjälle sähköpostitse lähetettävät mahdolliset tiedotteet päätyvät käyttäjälle itselleen.
5.5 Palvelussa esiintyvien ilmoitusten ja aineiston kopiointi sekä julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa ilman palvelun tarjoajan kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
5.6 Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. 
6. Palvelun tuottajan velvollisuuden ja niiden rajoitukset 6.1 Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
6.2 Palvelun tuottaja ei vastaa ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Vastuu ilmoitustietojen oikeellisuudesta on ilmoituksen lähettäjällä. Maksullisten ilmoitusten kohdalla Palvelun tuottajan vastuu rajoittuu mainoksesta maksetun rahasumman palauttamiseen, maksuttomien koeilmoitusten osalta vastuuta ei ole. Palvelun tuottaja ei hyväksy eikä julkaise sisällöltään sopimattomiksi katsomiaan ilmoituksia ja pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta tällaisia ilmoituksia.
6.3 Palvelun tuottaja rajaa tällä sopimuksella vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita ei sopimusta tehtäessä ole kohtuudella voitu ottaa huomioon.
6.4 Tähän sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat ilmoitukset, häirintäviestit ilmoittajille, hakkerointi jne.) ilmoitetaan viranomaisille.
6.5 Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
6.6 Palvelun tuottaja ei hyvitä käyttämättä jäänyttä ilmoitusaikaa palvelun käyttäjän poistaessa ilmoituksensa kesken ilmoitusjakson.
7. Sopimusehtojen muuttaminen Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai Palvelun tuottajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan Palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.
8. Sopimusosapuolia koskevat ehdot Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden siirtää tämä sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.
9. Riitatapausten ratkaisu Erimielisyydet tämän sopimuksen ehtojen suhteen ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.
Käyttöehdot   Rekisteriseloste   Yhteistyökumppanit   Mediakortti
  Kerro kaverille
  Tulosta